loading

Mekanik Tesisat Uygulamaları

Havalandırma Sistemleri Temel İlkeler

Havalandırma sistemleri 2 ana temelden oluşur:

  • Hava “Giriş” sistemleri: yaşam alanlarına temiz ya da iklimlendirilmiş hava vermek için kullanılır.
  • “Tahliye” sistemleri: kullanılan havayı temizleyerek dışarı aktarım yapar ve sağlıklı bir ortam oluşturur.

Hava Tedarik Sistemleri

Bu sistemler iki amaç ile kullanılabilir;

  • Yaşam alanında rahat bir ortam oluşturmak.
  • Kirli hava ile temiz havanın sürekli sirkülasyonunu sağlamak için kullanılır.

Birçok durumda seyreltmeli kontrol sistemlerinde olduğu gibi hava giriş sistemleri ve kontrol sistemleri bir arada kullanılmalıdır.
İyi dizayn edilmiş bir hava giriş sistemi oluşumu;

  • Hava giriş kısmı.
  • Filtreler.
  • Isıtma ve/veya soğutma donanımı
  • Solunumu kolaylaştıracak şekilde kurutma/nemlendirme donanımları.
  • Çalışma ortamında havanın dağıtılması için kullanılan kanallar ve havalandırma panjurları/ızgaraları.

Firmamız mühendislik tecrübesiyle kapalı yaşam alanlarındaki ortamı rahatlatacak havalandırma sistemlerini kullanarak yaşanabilecek daha uygun mekanlar yaratmaktadır.

Hijyenik ve Temiz Oda Havalandırma Sistemi

Ürün, alet, teçhizat ve insanların; ISO tarafından kabul edilen temizlik standartlarına göre toz, partikül, atık gaz ve kötü kokular gibi mikrop, mikroorganizma gibi canlı parçacıklardan koruyacak şekilde sıcaklık, nem, basınç, gürültü seviyesi ve hava hareketi belli standartlar içinde olan kontrollü ortama temiz oda denmektedir.

Temiz oda da esas amaç öncelikle ISO tarafından kabul görülen hijyen standartlarına göre temiz hava ortamı elde etmek, daha sonra prosesle ilgili teknolojik ortamı gerektiren her türlü şartı sağlayıp stabil tutmaktır.

Temiz oda uygulaması yapılan laboratuvara sokulacak cisimler isopropil alkol ile temizlenir ve içerde ki hava sürekli HEPA filtrelerden geçirilerek partiküllerden arındırılır. Hepa (High Efficiency Particulate Arresting)’nın dilimizce karşılığı Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı ve %85 ve üzerinde, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtrelerdir. Ayrıca UV filtreler ile entegrasyon sağlanarak daha etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.Temiz odalarda ortamda bulunan partikül sayılarına göre sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma 1 m³ lük bir bölümde ki partikül sayıları baz alınarak yapılmıştır.

PARTİKÜL (ADET) SINIFLANDIRMA
10.000-100.000 D CLASS
1.000-10.000 C CLASS
100-1.000 B CLASS
1-100 A CLASS

Steril alanlar içerisinde kirlenme riskini minimum seviyelerde tutmak ve gerekli hijyen kalitesini sağlamak amacı ile temiz odada faaliyet gösterecek personelin eğitimi, mimari plan, inşai uygulama detaylarının yanı sıra ve iç ortam kalitesini belli standartlara getiren ve stabil tutan hijyenik klima sistemleridir.

Steril alanlar içerisinde yer alan ameliyathane, laboratuvar vb. sterilizasyon gerektiren alanlarda mikroorganizmaların taşınmasına yardımcı boyutta ki partiküllerin konsantrasyonlarının kontrolü amacı ile ISO normları da esas alınarak hijyenik klima sistemi tasarlanmaktadır.

Bu tasarım hava kaynaklı partiküllerin steril alanlara ulaşımını engellemek ile birlikte oluşan partiküllerin (insan, ekipman ve diğer kaynaklı) mahalden uzaklaştırılarak ortamın sterilitesinin korunmasını amaçlamaktadır.

Fabrika Havalandırma Sistemi

PR-TF serisi otomatik panjurlu aksiyel fanlar ve PR-FTF serisi fiberglass otomatik panjurlu aksiyel fanlar; havalandırma sorunu bulunan bütün endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. PR-TF serisi otomatik panjurlu aksiyel fanlar Kümes hayvanları çiftliklerinde, sığır ahırlarında, mantar üretim tesisleri ve sebze seralarında, fabrika, atölye vb. çalışma ortamlarında bulunan gaz, duman, toz ve kötü kokuların dışarı atılmasında kullanılmaktadır.

Minimum enerji tüketimi ile maksimum debi üreten bu fanlar 1,5 kW motor ile yaklaşık 0 Pa basınçta, 44.000 m3/h debiye ulaşabilirler. Fan çalıştığında devreye giren otomatik panjuru sayesinde fan çalışmadığı zaman içerisinde panjur daima kapalı olacak ve ortama hava girişi olmayacaktır.

Otomatik panjurlu aksiyel fanlar, sektörde; tavukçu fanı, sera fanı, çiftlik fanı, kümes fanı, tavuk çiftliği fanı, çiftlik aspiratörü, barınak fanı ve fabrika fanı olarak da tabir edilmektedir. Fabrika havalandırma sistemlerinde kullanılan bir diğer ürün ise fiberglass malzemeden mamül otomatik panjurlu aksiyel fanlardır. Bu fanlar da sistem olarak otomatik panjurlu aksiyel fanlarla aynıdır ve tek fark kullanım alanlarıdır.

Korozyona karşı dirençli olan PR-FTF serisi fiberglass otomatik panjurlu aksiyel fanlar kimyasal üretim alanlarında, nemli ve asitli ortamlarda, korozyon yaratan buharlı ortamlar için egsoz ve sirkülasyon amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

Havuz Havalandırma ve Nem Alma Sistemi

Kapalı havuzlarda nem kontrol altına alınmadığı durumlarda konfor bozulduğu gibi binanın yapısında ve ahşap bölümlerinde korozyon ve yıpranmalara yol açar. Kış aylarında ve dış hava sıcaklığının içeriden daha soğuk olduğu yaz akşamlarında gözle görülür şekilde havadaki su buharı soğuk duvar yüzeylerinde terlemeye yol açar. Bağıl nem uzun sürelerle %60’ın üzerinde olduğunda binanın bileşenleri üzerinde zarar verici etkilerden kaçınılması imkansızdır.

Havuz suyundan buharlaşan klor yoğuşan su ile birleştiğinde aşındırıcı bir kimyasal olan hidroklorik asite dönüşerek korozyon etkisini artırmaktadır. Yüksek nem, insan sağlığına zararlı bakteri ve mantarların gelişmesine de olanak sağlar. Oysa nemin %50-%60 aralığında tutulması mikro organizmaların türeyebildiği en koşulsuz seviyelerdir.

Havuz nem alma santralleri kapalı yüzme havuzlarında nem miktarını belli değerler arasında sınırlayan kompleks cihazlardır. Nem alma işlevinin yanı sıra havuz alanın iklimlendirilmesini de sağlamaktadır. Cihazın üzerine entegre edilen sıcak su serpantini sayesinde sıcak su üreticisinden gelen ısının fanlar yardımıyla ortama gönderilmesi sağlanır. Havada asılı durumda olan su molekülleri soğuk durumdaki evoparatör yüzeyine temas ettiği zaman hızlıca çiğ noktasına ulaşarak damlacık haline getirilir serpantin kanatçıkları boyunca aşağı doğru ilerleyerek drenaj haznesinde toplanır. Bu işlem sürekli tekrar edildikçe hava nemden arındırılmış olur. Ayrıca havada bulunan hidroklorik asit de ayrıştırılmış olur.

İç ve dış ortamın ısı farkına göre çalışan havuz nem alma santralleri dış ortamın iç ortama göre daha sıcak olduğu durumlarda nemli havanın direkt olarak tahliye edilmesi ve daha kuru dış havanın iç ortama sevk edilerek nem oranının dengelenmesini sağlar. Bu işlemi yaparken kompresörler devre dışı olduğundan daha az enerji kullanılmış olur. Cihaz üzerindeki damperler iç ve dış mekan ısı farkına göre taze hava ve egzoz miktarını ayarlamaktadır.

Telefon
Whatsapp